Étkezési tájékoztató

Találatok: 3993

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2017/18. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.

Az étkezést  2017.09.04-től biztosítjuk a tanulóknak.

Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség! Nyilatkozatok, igazolások benyújtási határideje: 2017. július 20.

A szeptember havi díjat 2017. augusztus 30-án kell befizetni 10.00-15.00 óráig a Nádasdy F. utca 4.szám alatti GAMESZ irodában.

Pótbefizetésre 2017. szeptember 4-én biztosítunk lehetőséget 11.30 és 13.30.között.az iskola pénztárában

Tájékoztatom, hogy 2017. szeptember 1. napján érvényben lévő középiskolai és kollégiumi étkezési díjak az alábbiak:

NORMÁL étkezés a tanulók által fizetendő ( Ft/adag):

reggeli 240 Ft/adag
ebéd 415 Ft/adag
vacsora 335 Ft/adag

DIÉTÁS étkezés a tanulók által fizetendő ( Ft/adag):

ebéd 460 Ft/adag

A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatolni kell az orvosi igazolás másolatát.

 Az iskolai étkezési díj befizetése a következő módokon lehetséges:

Az átutalandó összegről a befizetési határidőt megelőzően a www.szombathelyigamesz.hu honlapon a tanulói oktatási azonosító szám alapján tájékoztatást adunk. A számlakészítéssel egyidőben a térítési díj összegéről e-mailben értesítést kaphatnak. Ehhez szükségünk van az Ön nevének, e-mail címének, ill. gyermeke nevének, oktatási azonosítójának, intézményének megadására, melyet megtehet a mellékelt átutalási nyilatkozat pontos kitöltésével vagy küldhet e-mail-t  az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

Az átutalás időpontja a tárgyhót megelőző hónap 15-20-ig esedékes, kivéve a tanév kezdetét megelőző hónap, ekkor legkésőbb augusztus 25.!!!

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét - a gyermek folyamatos étkezése érdekében- betartani szíveskedjék!

Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző tanítási napon 8,30 óráig lehetséges. A lemondást :

-telefonon a 0620/503-5390-es telefonszámon  vagy

-személyesen a Szombathely Nádasdy F. u.4.szám alatti GAMESZ irodában vagy a kollégiumi nevelőtanárnak vagy

-e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen ill. a Szombathelyi Köznevelési Gamesz honlapján lévő lemondás fülön kell bejelenteni.

Ekkor meg kell adni a gyermek nevét, intézményét ill. a lemondani kívánt napokat.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!

A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. A tanulók számára az étkezés a térítési díj befizetésével kerül megrendelésre. Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a befizetéssel kapcsolatosan problémát nem jelez, az azt jelenti, hogy az étkezést nem kívánja igénybe venni.

Az étkezést ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre befizették a térítési díjat.

Az intézményben biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő) köteles az alábbiak figyelembe vételével:

  1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
  2. három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
  3. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
  4. gyámhatóság által elrendelt nevelésbe vétel esetén, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani.

 A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.       

      

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amennyiben gyermeke 2017 őszétől 100%, illetve 50%-os kedvezményre lesz jogosult, legkésőbb az augusztusi étkezési térítési díj befizetésekor az étkezési díjat szedő dolgozónak a  következő igazolást szíveskedjék benyújtani:

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ezen igazolásokat nem kell minden tanév elején benyújtania, ha azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt.  A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100% -os térítési díjat kell megfizetnie.

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnése az étkezési díjat szedő dolgozónak 3 napon belül szíveskedjen jelezni.

Az étkezéssel kapcsolatos bővebb információ a www.szombathelyigamesz.hu oldalon található.

Köszönöm együttműködését!

Szombathely, 2017. április 13.

Imréné Erényi Katalin sk
a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója

Az étkezés igénybevételéhez szükséges dokumentum innen letölthető (pdf)