SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203062/012 | 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca. 1.

Intézmény logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Hírek

2024. márc. 27.


admin

  Karrier - Igazgató

  A Vas Vármegyei Szakképzési Centrum a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Vas Vármegyei SZC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátására.

  Karrier - Igazgató

  A Vas Vármegyei Szakképzési Centrum
  a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján
  pályázatot hirdet a
  Vas Vármegyei SZC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium
  igazgató (intézményvezető)
  beosztásának ellátására.


  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony


  A vezetői megbízás időtartama: 5 év.


  A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1.


  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
  A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.


  Munkabér:
  A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

  Pályázati feltételek:
   a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:
  - a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
  - intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év vezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és
  - oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
   felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
   a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények,
   vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
   a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
   az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
   90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
   a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
   a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
   a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
   nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza,
   nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör legkorábban 2024. július 2. napjától tölthető be.


  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 6.


  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rettegi Attila, a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója nyújt, a +3630/901-1514-es telefonszámon, illetve rettegi.attila@vmszc.hu e-mail címen.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  A pályázatot kérjük elektronikus formában a rettegi.attila@vmszc.hu e-mail címre megküldeni.
  Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.
  A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Hogyan lesz egy lányból forgácsoló?

  Hogyan lesz egy lányból forgácsoló?

  Kádas Kincső a két keze munkájának eredményét akarta látni

  2024. máj. 9.


  admin

  Rajzoltunk! Nyertünk!

  Rajzoltunk! Nyertünk!

  Rajzpályázaton szerepeltünk

  2024. máj. 8.


  admin

  Ballagás 2024

  Ballagás 2024

  Május 3-án 5 osztályunk 88 végzős diákja ballagott el iskolánkban

  2024. máj. 8.


  admin


  Partnereink

  SZC logo

  Vas Vármegyei Szakképzési Centrum


  Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium

  9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca. 1.

  Telefon: +94/501-810; +36/20/503-4113

  E-mail: puskas677@ptszki.edu.hu

  OM azonosító: 203062/012


  2024Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium