SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203062/012 | 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca. 1.

Intézmény logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Könyvtár

Könyvtár

Könyvtári online katalógusunk:

 

 A Puskás Könyvtár blogja : itt olvasható!

„Azok a könyvek, melyek a könyvtárak polcain szunnyadnak még nem készek, vázlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelmet kapjanak te kellesz, olvasó.”

 

Az iskolai könyvtár működése

 

Az iskola könyvtárát 1892-ben Bertalanffy József nyomdatulajdonos és ipartestületi elnök alapozta meg 254 kötetnyi könyv ajándékával. 1950-ben már 1076 kötetből áll az állomány, a könyvtárat ekkor Somogyi Kornélia, majd 1959-1972 között Simon Endre tiszteletdíjas könyvtáros vezette. Az 50-es években a József Attila olvasómozgalom lendítette fel a könyvtárlátogatást.

1969-ben kezdődött el a katalogizálás az ETO-nak megfelelően.1971-től a Művelődési Minisztérium irányelvei alapján önálló könyvtáros , 1972-1976 között Székely Ákos, 1976-1983 között Szilágyi Istvánné, 1983-1998 között Balassa Judit vezette a könyvtárat. Az 1998/99-es tanévtől Gerölyné Pipics Enikő vette át az iskolai könyvtár irányítását.

Az iskolai könyvtár a földszinti aulából kialakítva 105 m2 területen, két helyiségben helyezkedik el.

Szakszerűen fejlesztett és feltárt gyűjteményére épülő szolgáltatásaival, felhasználva a könyvtári rendszer nyújtotta lehetőségeket., az iskolai oktató-nevelő munka szellemi bázisa. Feladata biztosítani az iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges ismerethordozókat, információkat (könyv, folyóirat, audiovizuális- és egyéb információhordozók). Az állomány szabadpolcos rendszerben található, állományába tartozik minden, ami a tudás forrása és a képesség- és készségfejlesztés eszköze lehet.

Írásos nyomtatott dokumentumtípusok:

  • kézi-és segédkönyvek
  • tantervi törzsanyagba tartozó házi olvasmányok
  • ajánlott olvasmányok
  • az óravezetés menetében munkáltató eszközként használatos művek
  • a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó, de nem munkáltató jellegű ismeretközlő- és szépirodalom
  • a tananyagon túlmutató, a tanulók sokirányú érdeklődésének, egyéni művelődési, szórakozási ,ismeretszerzési igényeinek kielégítéséhez szükséges információhordozók
  • periodikumok (pl. Ezermester, IPM, Rádiótechnika, Rubicon, Villanyszerelők Lapja)

Nem nyomtatott ismerethordozók: hanglemez, hang- és videokazetta, CD, CD-ROM, DVD

Jelenleg a könyvtári dokumentumok száma a 11720 db tankönyvön kívül 18429 egység, melyből 17975 db könyv és 454 db elektronikus dokumentum. A könyvgyűjtemény egy része az intézmény kollégiumában kialakított letéti ellátó helyen van, ezáltal biztosítja a kollégista tanulók késő délutáni, ill. esti órákban történő megfelelő szintű ellátását.

Az iskolai könyvtár központi szerepet tölt be az iskola olvasás és könyvtár-pedagógiai tevékenységében. Sajátos eszközeivel megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, segíti a kívánatos olvasási szokások kifejlesztését. Ennek megfelelően mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni, valamint csoportos helyben használatát. A csak helyben használható dokumentumok (kézikönyvtár) kivételével állományát kölcsönzi.

Tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. Segít a nevelőknek és a tanulóknak az iskolai munkákhoz kapcsolódó irodalom (információ) kutatásában, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez.

Célunk, hogy állományunk friss, korszerű és jól használható legyen. Minden lehetőséget próbálunk megragadni ahhoz, hogy a tanulók érdeklődési körét, művelődési szokásainak alakulását és tanulmányi eredményeit befolyásoljuk, irányítsuk. Bekapcsolódunk a szaktárgyi versenyekre, illetve a különböző megyei, országos műveltségi vetélkedőkre való felkészítésbe. Évek óta eredményesen résztveszünk a Bod Péter könyvtárhasználati versenyen is. 

A könyvtár nyitvatartási rendje:

Hétfő:                   9.15 – 14.15

Kedd:                    9.00 - 14.15

Szerda:                 12.15 – 14.15

Csütörtök:            9.00 - 13.45

Péntek:                 11.00 – 13.00

 

„Könyv nélkül nincs élet. Könyv nélkül nem képzelhető el élet. A könyv lényegében ugyanis nem unaloműzés, nem szórakozás, nem luxus, hanem a szó szoros értelmében elsőrendű életszükséglet.”

 

Gerölyné Pipics Enikő
könyvtárostanár


Partnereink

SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum


Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium

9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca. 1.

Telefon: +94/501-810; +36/20/503-4113

E-mail: puskas677@ptszki.edu.hu

OM azonosító: 203062/012


2024Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium