SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203062/012 | 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca. 1.

Intézmény logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Könyvtár

Könyvtár

Könyvtári online katalógusunk:

 

 A Puskás Könyvtár blogja : itt olvasható!

„Azok a könyvek, melyek a könyvtárak polcain szunnyadnak még nem készek, vázlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelmet kapjanak te kellesz, olvasó.”

 

Az iskolai könyvtár működése

 

Az iskola könyvtárát 1892-ben Bertalanffy József nyomdatulajdonos és ipartestületi elnök alapozta meg 254 kötetnyi könyv ajándékával. 1950-ben már 1076 kötetből áll az állomány, a könyvtárat ekkor Somogyi Kornélia, majd 1959-1972 között Simon Endre tiszteletdíjas könyvtáros vezette. Az 50-es években a József Attila olvasómozgalom lendítette fel a könyvtárlátogatást.

1969-ben kezdődött el a katalogizálás az ETO-nak megfelelően.1971-től a Művelődési Minisztérium irányelvei alapján önálló könyvtáros , 1972-1976 között Székely Ákos, 1976-1983 között Szilágyi Istvánné, 1983-1998 között Balassa Judit vezette a könyvtárat. Az 1998/99-es tanévtől Gerölyné Pipics Enikő vette át az iskolai könyvtár irányítását.

Az iskolai könyvtár a földszinti aulából kialakítva 105 m2 területen, két helyiségben helyezkedik el.

Szakszerűen fejlesztett és feltárt gyűjteményére épülő szolgáltatásaival, felhasználva a könyvtári rendszer nyújtotta lehetőségeket., az iskolai oktató-nevelő munka szellemi bázisa. Feladata biztosítani az iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges ismerethordozókat, információkat (könyv, folyóirat, audiovizuális- és egyéb információhordozók). Az állomány szabadpolcos rendszerben található, állományába tartozik minden, ami a tudás forrása és a képesség- és készségfejlesztés eszköze lehet.

Írásos nyomtatott dokumentumtípusok:

 • kézi-és segédkönyvek
 • tantervi törzsanyagba tartozó házi olvasmányok
 • ajánlott olvasmányok
 • az óravezetés menetében munkáltató eszközként használatos művek
 • a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó, de nem munkáltató jellegű ismeretközlő- és szépirodalom
 • a tananyagon túlmutató, a tanulók sokirányú érdeklődésének, egyéni művelődési, szórakozási ,ismeretszerzési igényeinek kielégítéséhez szükséges információhordozók
 • periodikumok (pl. Ezermester, IPM, Rádiótechnika, Rubicon, Villanyszerelők Lapja)

Nem nyomtatott ismerethordozók: hanglemez, hang- és videokazetta, CD, CD-ROM, DVD

Jelenleg a könyvtári dokumentumok száma a 11720 db tankönyvön kívül 18429 egység, melyből 17975 db könyv és 454 db elektronikus dokumentum. A könyvgyűjtemény egy része az intézmény kollégiumában kialakított letéti ellátó helyen van, ezáltal biztosítja a kollégista tanulók késő délutáni, ill. esti órákban történő megfelelő szintű ellátását.

Az iskolai könyvtár központi szerepet tölt be az iskola olvasás és könyvtár-pedagógiai tevékenységében. Sajátos eszközeivel megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, segíti a kívánatos olvasási szokások kifejlesztését. Ennek megfelelően mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni, valamint csoportos helyben használatát. A csak helyben használható dokumentumok (kézikönyvtár) kivételével állományát kölcsönzi.

Tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. Segít a nevelőknek és a tanulóknak az iskolai munkákhoz kapcsolódó irodalom (információ) kutatásában, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez.

Célunk, hogy állományunk friss, korszerű és jól használható legyen. Minden lehetőséget próbálunk megragadni ahhoz, hogy a tanulók érdeklődési körét, művelődési szokásainak alakulását és tanulmányi eredményeit befolyásoljuk, irányítsuk. Bekapcsolódunk a szaktárgyi versenyekre, illetve a különböző megyei, országos műveltségi vetélkedőkre való felkészítésbe. Évek óta eredményesen résztveszünk a Bod Péter könyvtárhasználati versenyen is. 

A könyvtár nyitvatartási rendje:

Hétfő:                   9.15 – 14.15

Kedd:                    9.00 - 14.15

Szerda:                 12.15 – 14.15

Csütörtök:            9.00 - 13.45

Péntek:                 11.00 – 13.00

 

„Könyv nélkül nincs élet. Könyv nélkül nem képzelhető el élet. A könyv lényegében ugyanis nem unaloműzés, nem szórakozás, nem luxus, hanem a szó szoros értelmében elsőrendű életszükséglet.”

 

Gerölyné Pipics Enikő
könyvtárostanár


Partnereink

 • Sulinetes levelezés
 • Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával
 • Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával
SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium

   9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca. 1.

  • Telefon: +94/501-810; +36/20/503-4113

   E-mail: puskas677@ptszki.edu.hu

   OM azonosító: 203062/012


  2023Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium